Mārītes Jakovļevas lekcija “Slavenais Rīgas ārsts Oto Hūns (1764-1832) un Rīga 18. un 19. gadsimta mijā”

Dzimis vēl Kurzemes hercogistes galvaspilsētā Jelgavā 1764. gadā, viņš izglītojās Getingenes universitātē, bet 1789. gadā sāka strādāt par ārstu Rīgā, kas tolaik bija Krievijas impērijas sastāvdaļa. Kā ārstam Hūnam ir lieli nopelni dažādās medicīnas jomās, sākot ar melno baku apkarošanu un beidzot ar garīgās veselības aprūpi.

Viņš pirmais Rīgā un visā Krievijas impērijā 1800. gada novembrī uzsāka baku vakcināciju pēc Edvarda Džennera [Edvard Jenner] metodes. Viņš bija arī pirmais Aleksandra Augstumu iestādes jeb Rīgas psihiatriskās slimnīcas direktors (1824-1829) un tās darbības pamatu izveidotājs. Taču liels ir arī viņa ieguldījums gan vēsturisko, gan arī sava laikmeta liecību saglabāšanā.

Milzīga kultūrvēsturiska nozīme ir Hūna aprakstam par Rīgu 18. gadsimta beigās – “Riga im zweiten Jahr der glorreichen Regierung Paul des Ersten” (publicēts krievu valodā 1804. gadā). Ne mazāk vērtīgi ir arī Hūna nepublicētie manuskripti un savāktie topogrāfiski statistiskie materiāli, kas pašlaik glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Lielākā daļa no tiem ir apkopoti atsevišķā Oto Hūna fondā (nr. 6810). Šie materiāli ļauj ieskatīties daudzās attiecīgā laikmeta norisēs Baltijas guberņās – Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā – un ir vērtīgs vēstures avots visdažādāko vēstures jomu pētniekiem un interesentiem.

 

Lektore

Mārīte Jakovļeva, Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures instītūta (LU LVI) un Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) vadošā pētniece, vairāk nekā 100 zinātnisku un populāru rakstu, izstāžu utml. autore.

 

Kad

11/04/2019 plkst. 18.00

 

Kur

Etnomuzejā “Cepures Pasaule”, Vīlanedes ielā 7-12, Rīgā

 

Ilgums

60 minūtes

 

Biļetes
Internetā 10 EUR
Muzeja kasē, arī pirms pašas lekcijas 12 EUR, iepriekš rezervējot savu biļeti pa telefonu 20620600.

Vairāk informācijas
worldofhatmuseum@gmail.com
T. 20620600
worldhat.net

 

Яндекс.Метрика