Dr.hist. Mārītes Jakovļevas lekcija "Ieskats Ketleru dinastijas Kurzemes hercogu dzīvē un laikmetā"

Lekcijā „Ieskats Ketleru dinastijas Kurzemes hercogu dzīvē un laikmetā” paredzēts aplūkot Kurzemes hercogistes vēstures norises laikā no hercogistes dibināšanas 1562. g. līdz 18. gs. sākumam, vairāk pievēršoties hercogu galma dzīvei. Balstoties uz arhīvu dokumentos sniegtajām ziņām, tiks skarti tādi jautājumi kā Kurzemes hercogu dinastiskās saites, galma un valsts pārvaldes organizācija, hercogieņu darbība, galma apgāde un ēdieni, ceremoniāls utt.

Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, 1987. g. absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes dienas nodaļu. 1999. g. LU aizstāvēta doktora disertācija par Kurzemes hercogistes vēstures problēmām. Pašlaik ir LU Latvijas vēstures institūta (LU LVI) vadošā pētniece, kā arī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) vadošā pētniece. Kopumā vairāk nekā 100 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autore, tsk. LU LVI un LVVA veidoto dokumentu izstāžu „No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam. Kurzemes hercogistei – 450.” (2011/2012) un „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) un viņa laikmets” (2016/2017) zinātniskā vadītāja un autore.

Norises diena: 12. aprīlis plkst. 18:30.

 
Яндекс.Метрика