31. janvārī plkst. 18.00 vēsturnieces Ineses Runces lekcija: Izglītības idejas un tradīcijas viduslaiku Livonijā.

Livonija visos savas pastāvēšanas gadsimtos bija izteikta tirdzniecības ekonomika un tirgotāju sabiedrība, kur modernas zināšanas un izglītība tika uzskatītas par lieku greznību un lieliem izdevumiem.

Livonijas intelektuāļi savu izglītību bija ieguvuši Vācu pilsētu universitātēs: Brēmenē, Vitenberga un vēlāk arī Kēnigsberga. Lielākā daļa no šo universitāšu beidzējiem bija mūki un garīdznieki, kuri atgriežoties vai ieceļojot Livonijā ne tikai bagātināja tās kultūru, bet arī turpināja uzturēt saikni ar saviem studiju biedriem, turpinādami zināšanu un ideju komunikāciju arī turpmāk. Jāuzsver viens fakts, ko var viegli pamanīt arī Livonijas kartē - lielākoties attīstītākās Livonijas konfederācijas teritorijas bija pietiekami izglītoto un skoloto Eiropas labākajās universitātēs bīskapu un Rīgas arhibīskapa pārvaldītās zemes, kurās tika dibināti klosteri, atvērtas skolas un bibliotēkas. Intelektuālās dzīves noteicēji viduslaiku Livonijā bija nevis Livonijas ordenis vai Hanzas pilsētas, bet gan Romas kūrijas pārraudzītie priesteri un mūki.

Lekcijā tiks aplūkoti katoļu ordeņu skolu veidošanas piemēri, humānisma ideju un reformācijas/kontreformācijas ietekme uz izglītības tradīciju transformāciju Livonijā.

Par lektori
Inese Runce ir ieguvusi vēstures bakalaura grādu kultūras vēsturē Rēzeknes Augstskolas Humanitārajā fakultātē, maģistra grādu reliģijā Fordamas Universitātē (Fordham University), Ņujorkā/ASV, maģistra grādu vēsturē LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 2008. gadā absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot vēstures doktora grādu.

Kopš 2009. gada ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, kā arī lektore LU Humanitāro zinātņu fakultātē Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā.

2009. gadā – postdoktorantūras studijas Fordamas Universitātē, 2011. gadā – stažējusies Kārļa Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē un Čehijas Zinātņu Akadēmijas Modernās Vēstures institūtā.

2013. gadā – Sarajevas Universitātē Filozofijas fakultātē, bet 2014. gadā – Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Katoļu Teoloģijas fakultātē.
Zinātniskā ekspertīze: reliģija, Baznīcas vēsture, etnisko minoritāšu un reliģisko kopienu un ordeņu vēsture, valsts un Baznīcas attiecības, Baltijas reģiona, Latvijas un Latgales vēsture.

Kad

31.01.2019. plkst. 18.00

Kur

etnomuzejā “Cepures Pasaule”, Vīlandes ielā 7-12, Rīgā.

Ilgums

60 minūtes

Biļetes

Internetā un muzeja kasē, izņemot pasākuma dienā 10 EUR

Muzeja kasē pasākuma dienā 12 EUR

(muzeja kases darba laiks no 10.00-18.00 no trešdienas līdz svētdienai, adrese Vīlandes iela 7-12, Rīga)

 

Vairāk informācijas

worldofhatmuseum@gmail.com

T. 20620600

worldhat.net

 

Яндекс.Метрика