11.12.2019.

Par lektori:

Inese Runce ir ieguvusi vēstures bakalaura grādu kultūras vēsturē Rēzeknes Augstskolas Humanitārajā fakultātē, maģistra grādu reliģijā Fordamas Universitātē (Fordham University), Ņujorkā/ASV, maģistra grādu vēsturē LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 2008. gadā absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot vēstures doktora grādu. Kopš 2009. gada ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, kā arī lektore LU Humanitāro zinātņu fakultātē Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā. 2009. gadā – postdoktorantūras studijas Fordamas Universitātē, 2011. gadā – stažējusies Kārļa Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē un Čehijas Zinātņu Akadēmijas Modernās Vēstures institūtā. 2013. gadā – Sarajevas Universitātē Filozofijas fakultātē, bet 2014. gadā – Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Katoļu Teoloģijas fakultātē.
Zinātniskā ekspertīze: reliģija, Baznīcas vēsture, etnisko minoritāšu un reliģisko kopienu un ordeņu vēsture, valsts un Baznīcas attiecības, Baltijas reģiona, Latvijas un Latgales vēsture.
 
Interesentiem tiks izdots apliecinājums par lekcijas noklausīšanos par 2 stundām.
Lekcijas ilgums 1 stunda, sākums 18:00.
Lekcija notiks: etnomuzejā "Cepures Pasaule"
Biļetes varēs iegādāties arī pirms lekcijas, ja vietas būs pieejamas: cena 12 EUR, pēc iepriekšēja pieraksta pa telefonu 20620600
Info pa telefonu 20620600 vai www.worldhat.net

 

Яндекс.Метрика